Trên 33 tỷ đồng hỗ trợ mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng

Cập nhật 14/3/2023, 09:03:20

Trên 33 tỷ đồng hỗ trợ mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng

Theo Luật BHYT, từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2020, BHXH Việt Nam có trách nhiệm trích 80% số kinh phí khám, chữa bệnh chưa sử dụng hết vào quỹ dự phòng, đồng thời trích 20% còn lại cho địa phương sử dụng theo thứ tự ưu tiên gồm: Hỗ trợ quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; mua trang thiết bị y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện. Theo đó trong 2 năm (2019, 2020), HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 121 và Nghị quyết số 129 về hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai vẫn chưa nhận được thông báo số kinh phí 20% được sử dụng tại địa phương từ quỹ BHYT năm 2019, 2020 từ cơ quan BHXH Việt Nam. Điều này đang gây cản trở cho địa phương trong việc kịp thời hỗ trợ một phần kinh phí mua BHYT cho các nhóm đối tượng là hộ cận nghèo, hộ nghèo, HSSV, người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định./.

Lệ Xuân – R’Piên


Lượt xem: 13

Trả lời