Thông báo

RSS

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai – Lần thứ 8, năm 2016- 2017

19/7/2016

Thực hiện Quyết định số: 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Quyết định số: 458/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc: “Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 8, năm 2016- 2017”.

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai thống nhất ban hành Thể lệ Hội thi gồm những điều khoản sau:

Trang 1/1612345...10...Cuối »