Thông báo

RSS

THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/4/2021

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhiều ngày không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh. Đối với các huyện Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và thành phố Pleiku đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), các huyện, thị xã còn lại đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm).

THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/3/2021

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhiều ngày không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh. Đối với các huyện Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và thành phố Pleiku đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), các huyện, thị xã còn lại đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm).

THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/3/2021

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhiều ngày không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh. Đối với các huyện Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và thành phố Pleiku đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), các huyện, thị xã còn lại đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm).

THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/3/2021

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhiều ngày không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh. Đối với các huyện Kbang và Kông Chro đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm); Các huyện, thị xã, thành phố còn lại đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm)