Kinh tế

RSS

Đẩy mạnh liên kết chuỗi trong sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh

29/2/2024

Để tạo động lực giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong năm nay, các chuyên gia kinh tế cho rằng, Chính phủ cần quyết liệt hành động trong việc nâng cao năng lực thực thi, hiện thực hóa chính sách. Đồng thời, cần đẩy mạnh việc liên kết chuỗi trong hệ thống nền kinh tế để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cần chính sách cho vay bất động sản phù hợp hơn

29/2/2024

Báo cáo tài chính quý 3/2023 của một số ngân hàng thương mại thể hiện việc tăng tỷ trọng cho vay lĩnh vực bất động sản. Đáng chú ý, có những ngân hàng mức tăng rất cao. Tuy vậy, trên thực tế doanh nghiệp và chuyên gia lĩnh vực bất động sản đều đánh giá việc tiếp cận nguồn tín dụng này còn hạn chế.