Đảng trong Cuộc sống

RSS

Đảng trong cuộc sống 27-6-2024

27/6/2024

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt”
– Gia Lai phát triển “Tam nông” đúng định hướng

Đảng trong cuộc sống 13-6-2024

13/6/2024

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Nêu gương đảng viên đồng bào DTTS ở Chư Pưh
– 70 năm nguyên vẹn ký ức hào hùng

Đảng trong cuộc sống 23-5-2024

23/5/2024

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Để học Bác trở thành nhu cầu tự thân
– “Đầu tàu” Làng Sung Le Tung

Đảng trong cuộc sống 9-5-2024

09/5/2024

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Chuyện người “Đầu đội chủ trương – Vai mang chính sách”
– Đak Pơ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng vùng DTTS

Đảng trong cuộc sống 25-4-2024

25/4/2024

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Thị xã An Khê: Dân vận khéo góp phần xây dựng Đảng vững mạnh
– Xây dựng “Chi bộ 4 tốt” ở vùng đất cách mạng

Đảng trong cuộc sống 11-4-2024

11/4/2024

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Khi Nghị quyết về làng
– Người đứng đầu ở Bầu Zut

Đảng trong cuộc sống 28-3-2024

28/3/2024

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Nhất thể hóa cán bộ cấp thôn làng ở Đức Cơ
– Nữ Bí thư Chi bộ với tiến trình xây dựng làng nông thôn mới ở Neh Xo

Đảng trong cuộc sống 14-3-2024

14/3/2024

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Xây dựng đội ngũ đảng viên ngang tầm nhiệm vụ
– Xây dựng Đảng – Hệ thông chính trị vững mạnh từ cơ sở

Đảng trong cuộc sống 22-2-2024

22/2/2024

Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Những thành quả nổi bật lĩnh vực xây dựng Đảng năm 2023
– Phát huy hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới