Thuế và cuộc sống

RSS

Thuế và cuộc sống 26-5-2024

26/5/2024

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
– Hướng dẫn kê khai, thu nhập thuế cá nhân

Thuế và cuộc sống 28-4-2024

28/4/2024

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Xuất hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu: quyết tâm hoàn thành theo kế hoạch
– Mở rộng triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo tử máy tính tiền

Thuế và cuộc sống 24-3-2024

24/3/2024

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung
– Ngành Thuế tăng cường kết nối, đồng hành cùng người nộp thuế
– Tằng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thuế và cuộc sống 25-2-2024

25/2/2024

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường công tác quản lý thuế khi sử dụng hóa đơn điện tử
– Thông tin chính sách thuế mới