Văn hóa – Xã hội

RSS

Kiểm soát tốc độ, không chỉ mỗi việc cắm biển báo

16/7/2024

Quản lý và kiểm soát tốc độ là một giải pháp được chứng minh có hiệu quả trong việc kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, để có thể áp dụng tại các đô thị tại Việt Nam, cần sự quyết tâm của chính quyền đô thị, sự hợp tác của người dân và cần có sự chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt.

Gần 500.000 xe ô tô trượt đăng kiểm lần đầu

16/7/2024

Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước kiểm định trên 2,8 triệu lượt phương tiện. Trong số này, có tới gần 460.000 lượt phương tiện “trượt” đăng kiểm lần đầu.

Cân nhắc tính khả thi khi giảm giờ làm việc

15/7/2024

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu sớm thực hiện nội dung quy định về giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần. Nhiều ý kiến cho rằng, cần cân nhắc tính khả thi khi giảm giờ làm.