Nâng cao trách nhiệm của đảng viên với cộng đồng ở Đảng bộ xã Ia Tul

Cập nhật 28/11/2022, 08:11:22

Phát huy trách nhiệm của đảng viên với cộng đồng là một trong những nỗ lực không ngừng của cấp ủy đảng xã Ia Tul, huyện Ia Pa trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo đảng cơ sở. Thông qua việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, và xây dựng những mô hình giúp đỡ người nghèo, cấp ủy tại đây đang tạo điều kiện để đảng viên được gần gũi với Nhân dân, tạo cầu nối mật thiết giữa dân với Đảng.

Buổi sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Bôn Biah A: bên cạnh sổ ghi chép, những đảng viên ở đây đều mang theo một bì gạo, tầm 1-2 kg. Không phải để góp gạo nấu ăn chung, mà là để giúp đỡ hộ nghèo trong bôn. 32 đảng viên, nên mỗi tháng chi bộ cũng có trên dưới 3 chục kg gạo để hỗ trợ hộ nghèo…

 Nhà chị Ksor Hianh có 3 khẩu: một mẹ già, con nhỏ, còn chị thì bị tàn tật nên sức lao động bị hạn chế. Gia đình được xem là hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, và sống dựa hoàn toàn vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Số gạo hỗ trợ hàng tháng từ các đảng viên chính là điểm tựa chính của gia đình người phụ nữ này.

Chị Ksor Hianh, Buôn Biah A, xã Ia Tul, huyện Ia Pa chia sẻ: “Mình bị tàn tật nên không đi làm thuê thường xuyên được, chỉ làm việc nhẹ thôi. Phải nuôi mẹ già, con nhỏ nữa nên nghèo lắm. Cảm ơn đảng viên trong làng đã giúp đỡ gạo ăn thường xuyên mỗi tháng. Không có gạo của cán bộ thì không có gì ăn cả”.

Chị Ksor Hơ uah, Buôn Biah A, xã IaTul, huyện Ia Pa nói: “Khi nào đi họp đảng viên trong làng cũng mang theo gạo để giúp hộ nghèo. Chi bộ phát động việc làm này cũng được mấy năm nay rồi. Mình thấy như vậy thì cũng rất vui vì mình cũng giúp đỡ được người nghèo trong bôn”.

Cứ như vậy, việc góp gạo giúp đỡ hộ nghèo được thực hiện gần 3 năm nay, tập trung vào những gia đình không nơi nương tựa, không có khả năng lao động, nên không thể thoát diện nghèo khó. Buôn Biah A có 283 hộ, hơn 1300 khẩu, chủ yếu là đồng bào Jrai được sáp nhập từ 2 buôn làng của xã. Lãnh đạo công tác giảm nghèo, Chi ủy Chi bộ buôn Biah A ra nghị quyết tập trung cho công tác xóa đói giảm nghèo theo chỉ tiêu mỗi năm. Trong đó, các đảng viên sẽ phải nêu gương đi đầu trong xóa đói giảm nghèo, và thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận với các chính sách của Đảng về tín dụng, các chương trình dự án khuyến nông để mở rộng sản xuất. Hộ khá giúp đỡ hộ nghèo, hộ có điều kiện hỗ trợ người khó khăn. Đó cũng là chủ trương mà chi ủy chi bộ tại đây thực hiện rộng rãi trong những năm qua để học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, buôn chỉ còn 5 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo.

Ông Rơ Lan Sía, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Buôn Biah A, xã Ia Tul, huyện Ia Pa cho biết: “Khi mà mình phân công cụ thể cho đảng viên thì họ sẽ biết phải làm gì để thực hiện các chủ trương đưa ra, thay vì triển khai chung chung. Họ tham gia giúp hộ nghèo cũng là trách nhiệm với cộng đồng, khu dân cư”.

Cùng với mô hình góp gạo giúp hộ nghèo ở chi bộ Buôn Biah A, tất cả 3 chi bộ buôn làng của xã Ia Tul duy trì việc phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ. 125 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong vận động phụ trách 717 hộ dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh trật tự một cách toàn diện. Mỗi đảng viên sẽ chịu trách nhiệm phụ trách một nhóm từ 7-10 hộ dân. Không chỉ giúp đỡ hộ dân giảm nghèo, họ còn còn là địa chỉ tin cậy để truyền đạt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các hộ dân. Các đảng viên có trách nhiệm vận động, hướng dẫn Nhân dân đẩy mạnh thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế. Tham gia các phần việc xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, huyện Ia Pa cho biết: “Việc phân công đảng viên phụ trách hộ là một trong nững chủ trương xã rất quan tâm. Đảng ủy đã quán triệt và phân công nhiệm vụ, chia việc phân công theo tỷ lệ. Trong bất cứ chủ trương nào Đảng ủy xã triển khai thì đảng viên sẽ phải truyền đạt đến Nhân dân. Chúng tôi lấy đó làm tiêu chí bình xét đảng viên cuối năm.

Việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ là một cách làm hay, thiết thực đối với đời sống người dân, thể hiện trách nhiệm của mỗi đảng viên với cộng đồng, khu dân cư. Từ đây, các chi bộ đảng ở Ia Tul cũng quản lý tốt địa bàn, duy trì sự phát triển ổn định và bền vững trong khu dân cư. Và đặc biệt, tạo được sự gắn kết giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội địa phương hàng năm./.

Minh Lý, Ksor Tuối               


Lượt xem: 11

Trả lời