Hội nghị triển khai công tác thực hiện chính sách BHXH – BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

Cập nhật 07/3/2023, 17:03:17

Chiều ngày 07/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thực hiện chính sách BHXH – BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2023. Hội nghị do các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Trần Đình Liệu – Phó TGĐ BHXH Việt Nam đồng chủ trì.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2023, ngành BHXH tỉnh Gia Lai phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 92,75% dân số toàn tỉnh, với tổng thu 2.766 tỷ đồng và tổng chi 3.475 tỷ đồng (trong đó, chi BHXH 2.500 tỷ đồng và BHYT 975 tỷ đồng). Ngoài ra, ngành BHXH tỉnh phấn đấu đến năm 2023, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp dưới 49 giờ, nâng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 85%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, việc thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, số người tham gia BHXH, BHYT chưa bền vững… Do đó, trong 10 tháng còn lại của năm 2023, ngành BHXH tỉnh cần đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền để đông đảo người dân được tiếp cận các chính sách BHXH, BHYT, từ đó thu hút các đối tượng tham gia; cũng như tiếp tục mở rộng điểm thu, nhân viên thu và công khai số điện thoại các điểm thu để mọi người dân biết và tham gia BHXH, BHYT nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; đẩy mạnh chi trả qua dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Trương Trang – Huy Toàn


Lượt xem: 6

Trả lời