Hội nghị cán bộ toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật 24/5/2023, 18:05:16

Chiều nay (24/5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính (Hội trường 2/9 TP. Pleiku) và được kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và đại diện các hội đặc thù của tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin đến các đại biểu tham dự Hội nghị về một số kết quả của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17/5/2023 tại Hà Nội. Tại Hội nghị lần này, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của BCH Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác. Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và nhất trí cao với các nội dung nêu trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và cho rằng, việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc; việc xem xét, cho ý kiến diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm cao. Tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII, BCH Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư. BCH Trung ương Đảng thống nhất nhận định việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của BCH Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho biết, BCH Trung ương đánh giá cao những kết quả quan trọng đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương có nhiều sáng tạo, đổi mới và đột phá; Trung ương tin tưởng, sau Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong cả nhiệm kỳ khóa XIII.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên lưu ý, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm sâu sắc được nhấn mạnh tại  Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII, lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng thời cần có sự chủ động trong rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; làm sao tạo khí thế mới trong thực hiện nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại và cho nhiệm kỳ tiếp theo./.

Mỹ Tiến – R’Piên


Lượt xem: 24

Trả lời