Gia Lai quan tâm thực hiện xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm địa phương

Cập nhật 28/9/2022, 15:09:35

Gia Lai quan tâm thực hiện xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm địa phương.

Trong 9 tháng năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã tư vấn và hướng dẫn 150 tổ chức, cá nhân về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; đặc biệt, tỉnh đã có 08 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ gồm: Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Phú Thiện, Rau An Khê, Rau Đak Pơ, Gạo Ia Lâu – Chư Prông, Phở khô Gia Lai, Bò Krông Pa – Gia Lai; chỉ dẫn địa lý Mang Yang cho sản phẩm gạo Ba Chăm của huyện Mang Yang; chỉ dẫn địa lý Chư Sê cho sản phẩm hồ tiêu. Hiện nay, Sở đang tiếp tục triển khai xác lập quyền cho nhãn hiệu chứng nhận Chanh dây Gia Lai, Khoai lang Lệ Cần – Đak Đoa, Chôm chôm Ia Grai, Mật ong hoa cà phê Gia Lai; xây dựng chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm cà phê của tỉnh…. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

Thúy Diện, Phi Long


Lượt xem: 7

Trả lời