ChưPrông tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II.

Cập nhật 06/6/2014, 15:06:42

Trong hai ngày 4 và 5/6/2014, huyện ChưPrông đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II. 

 

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện ChưPrông.

 

Báo cáo trình bày tại đại hội nêu rõ: Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào 21 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn huyện ChưPrông đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu lao động sản xuất, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của địa phương. Các làng  đồng bào DTTS đã có bước phát triển rõ rệt, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, công tác XĐGN đã đem lại kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS không ngừng được nâng cao, ANQP được giữ vững. Đặc biệt, sau 3 năm triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhân dân ở vùng đồng bào DTTS trong toàn huyện đã đóng góp 30 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện 3 pha phục vụ sản xuất, gần 14 ngàn ngày công để xây dựng nông thôn mới; những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy.

 

Tại đại hội, 7 tập thể và 21 cá nhân đã được UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 16 người đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai trong thời gian tới ./. 

Khánh Linh(ChưPrông)


Lượt xem: 36

Trả lời