Ban KT-NS Giám sát nợ đọng tại huyện Đăk Đoa.

Cập nhật 05/6/2014, 16:06:22

Tiếp tục đợt giám sát, ngày 5-6, Đoàn Giám sát của Ban kinh tế – ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Đak Đoa.

Theo báo cáo của UBND huyện Đak Đoa, việc bố trí vốn đầu tư các dự án công trình XDCB từ ngân sách nhà nước qua các năm đảm bảo đúng theo quy định. Tổng số công trình được phân bổ vốn XDCB trên địa bàn trong năm 2013 là 64 công trình với tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2013 gần 64,1 tỷ đồng. Khối lượng đã thực hiện trong năm 2013 là hơn 61 tỷ đồng, giải ngân 52,3 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch. Đến cuối năm 2013, trên địa bàn huyện còn 2 dự án chưa bố trí đủ vốn là đường từ xã Đak Sơ Mei đi xã Hà Đông và trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Tổng mức đầu tư phê duyệt cho 2 công trình này là gần 16 tỷ đồng, số vốn đã được bố trí là 14,51 tỷ đồng, hiện tai vẫn còn nợ đọng là 933 triệu đồng chưa được thanh toán. Nguyên nhân nợ là do bố trí vốn đầu tư không theo tổng mức đầu tư, nên khi dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư do biến động giá VLXD và giá nhân công, đã không đủ vốn thanh toán cho công trình.

Trong quá trình phân bổ vốn đầu tư các dự án công trình cần phải dự phòng những biến động có thể xảy ra để có kế hoạch bố trí vốn cho phù hợp. Đối với các công trình thiếu vốn, đề nghị UBND tỉnh và Sở KHĐT xem xét bổ sung vốn đầu tư để thanh toán./.

Kim Dung-Duy Linh


Lượt xem: 49

Trả lời