Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2023 thiết lập, xây dựng khoảng 180 – 200 mã số vùng trồng

Cập nhật 09/1/2023, 06:01:06

Đẩy mạnh công tác xây dựng mã số vùng trồng cho các loại cây ăn trái của tỉnh, thời gian qua việc xây dựng, thiết lập mã số vùng trồng đã được các cấp, ngành, các địa phương của tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện, mở ra cơ hội để sản phẩm nông nghiệp của tỉnh xuất khẩu, vươn ra thị trường quốc tế.

Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có 94 mã số vùng trồng đối với các loại cây ăn trái gồm: chuối, chanh dây, dưa hấu, thanh long, xoài, mít và ớt. Để đẩy mạnh việc xây dựng mã số vùng trồng tại địa phương, thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về xây dựng và thiết lập mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, nhất là đối với các loại cây trồng có tiềm năng xuất khẩu lớn của tỉnh như cây ăn quả. Phấn đấu đến cuối năm 2023, toàn tỉnh thiết lập, xây dựng khoảng 180 – 200 mã số vùng trồng và khoảng 40 – 50 mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu sang các thị trường: Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Hoa Kỳ./.

 Mỹ Tiến, Huy Toàn


Lượt xem: 13

Trả lời