Thị xã Ayun Pa huy động, lồng ghép được trên 141 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới  

Cập nhật 24/9/2018, 13:09:03

Từ năm 2011 đến nay, thị xã Ayun Pa đã huy động, lồng ghép được trên 141 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân.

Nhờ đó mà bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân thị xã đã có nhiều thay đổi rõ nét. Hiện thị xã Ayun Pa đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Ia Rtô; 1 xã đạt 14 tiêu chí là Ia Rbol và đang phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm nay. Hiện 100% xã đã có đường nhựa đến trung tâm và chuẩn về đường giao thông nông thôn; gần 85% làng đồng bào dân tộc thiểu số có đường nhựa đến trung tâm làng. Hạ tầng trường, trạm đều được sửa chữa, xây dựng đảm bảo theo quy định đạt chuẩn Quốc gia. Hệ thống thuỷ lợi từng bước kiên cố, cơ bản đảm bảo cung cấp nước tưới cho các loại cây trồng. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở khu vực nông thôn đã đạt trên 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn hơn 7,6%. Theo kế hoạch, thị xã Ayun Pa đang tập trung phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới./.

 Đức Hải,Cao Duy


Lượt xem: 18

Trả lời