Kỳ họp thứ Chín – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) bế mạc và thành công tốt đẹp

Cập nhật 09/12/2022, 18:12:12

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, sau 3 ngày làm việc chiều nay (ngày 9/12), Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Tham dự phiên bế mạc Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp. Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá cao kết quả, nội dung sau 3 ngày làm việc của Kỳ họp; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực, làm cơ sở để các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và của cả giai đoạn 2021 – 2025. Sau đây Đài PT-TH Gia Lai trân trọng gửi đến quý độc giả toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên.

        

 “Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu  tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp! Sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại Kỳ họp này, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2022 và phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị các ý kiến phát biểu có chất lượng, phong phú, đa dạng, tâm huyết phân tích, đánh giá, năm 2022, tuy có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức lớn từ sau dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, giá cả xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao làm tăng chi phí sản xuất. Tuy có 02 chỉ tiêu chính về kinh tế – xã hội không đạt kế hoạch đề ra nhưng những kết quả đạt được trong năm 2022 là rất đáng trân trọng.

Qua thảo luận, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường ở một số địa phương, đơn vị; việc triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;…. Chúng ta phải rút ra các bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của năm 2023. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã xem xét đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và quyết định các chỉ tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực; triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tội phạm và các vi phạm pháp luật bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá một cách sâu sắc thuận lợi, khó khăn trong năm qua và yêu cầu phát triển của những năm tiếp theo, Hội đồng nhân dân tỉnh xác định các chỉ tiêu trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2023: 8,62%; tổng thu ngân sách trên địa bàn phải đạt 5.910 tỷ đồng trở lên. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn và sự thống nhất rất cao của các cấp chính quyền và của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ.

Tại Kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia phát biểu với hơn 95 lượt ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường; có 4 ý kiến chất vấn với 03 nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước của các ngành: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề mà các đại biểu đề cập, tạo sự chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; đồng thời giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân  tỉnh giám sát việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 35 nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó, có một số nghị quyết quan trọng liên quan đến chế độ, chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Để đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn; Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm là:

Một là, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Hai là, để thực hiện thắng lợi 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,62%; các cấp, các ngành, các địa phương phải triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án cơ cấu lại ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện của tỉnh, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung ưu tiên phát triển các nhóm ngành công nghiệp chế biến mà tỉnh có lợi thế; tăng cường gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng tỷ trọng xuất khẩu; thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phát triển hạ tầng; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động. Thường xuyên nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh và chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, thị trường đầu ra của sản phẩm, nguồn nhân lực, sự tin cậy và thân thiện của cán bộ, công chức và người dân,… nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai và chuẩn bị các điều kiện để khởi công một số dự án có quy mô lớn, đặc biệt là các dự án đầu tư công trong năm 2023.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội và đời sống Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục – đào tạo, tập trung thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm chỉ đạo công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui Xuân Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, nghĩa tình. Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả và các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

Năm là, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân  các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân  trước cử tri và Nhân dân; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các tổ đại biểu sớm tổ chức tiếp xúc cử tri để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri để nghị quyết của HĐND tỉnh sớm triển khai và đi vào cuộc sống.

Thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi đánh giá cao và hoan nghênh sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ họp. Cảm ơn sự tham gia của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn ĐBQH tỉnh, các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp.

Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tọa kỳ họp, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Kính chúc các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri trong tỉnh luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, xin trân trọng cám ơn./.

Đoàn Bình – Đức Hải – R’Piên – Minh Trung


Lượt xem: 165

Trả lời