Chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính

Cập nhật 09/1/2023, 08:01:55

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đó, các ngành hữu quan và các địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tham gia giải quyết vụ án hành chính. Thực hiện nghiêm việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, chứng cứ theo đề nghị của Tòa án nhân dân các cấp nhằm giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, tránh kéo dài thời gian giải quyết các vụ án hành chính. Thực hiện đúng, nghiêm Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; thực hiện đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ trong quá trình tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính, thi hành án hành chínhtheo quy định pháp luật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc không thi hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật dẫn đến gây bức xúc cho người dân; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thi hành án hành chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phải nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung nhiệm vụ, vụ việc để ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính đúng quy định pháp luật, nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, tránh để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật. Khi phát sinh khiếu nại, cần xem xét, giải quyết triệt để, đúng quy định pháp luật để hạn chế khiếu nại kéo dài hoặc khiếu kiện hành chính; khắc phục thiếu sót, vi phạm trong ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính vi phạm pháp luật ngay sau khi phát hiện thiếu sót, vi phạm./.

Hà Đức

 


Lượt xem: 2

Trả lời