Thuế và cuộc sống 25-6-2023

Cập nhật 25/6/2023, 18:06:02

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường quản lý thuế đối với xây dựng nhà ở tư nhân
– Chống thất thu thuế trong lĩnh vực giao thông vận tải

 

 

 

 

 


Lượt xem: 134

Trả lời