Thuế và cuộc sống 30-7-2023

Cập nhật 30/7/2023, 16:07:44

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Thu nội địa giữ nhịp tăng trưởng khá
– Tiếp tục triển khai các chính sách giảm thuế – Đòn bẩy kích cầu tiêu dùng

 

 

 

 

 


Lượt xem: 79

Trả lời