Thuế và cuộc sống 26-11-2023

Cập nhật 26/11/2023, 18:11:00

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Quản lý rủi ro trong kê khai thuế
– Ngành Thuế tích cực chuẩn hóa dữ liệu mã thuế cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 43

Trả lời