Thuế và cuộc sống

RSS

Thuế và cuộc sống 30-10-2022

30/10/2022

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải
– Ứng dụng thuế điện tử: tiện ích cho người nộp thuế

Thuế và cuộc sống 25-9-2022

25/9/2022

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước
– Thông tin chính sách thuế mới

Thuế và cuộc sống 28-8-2022

28/8/2022

Trong Chuyên mục Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm các nội dung:
– Ngành Thuế Gia Lai khẩn trương đưa chính sách gia hạn nộp thuế đi vào cuộc sống
– Ứng dụng E tax Mobile – tiện lợi cho người nộp thuế