Thuế và cuộc sống

RSS

Thuế và cuộc sống 24-9-2023

24/9/2023

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Nhiều tiện ích khi triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
– Nâng cao hiệu quả chính sách thuế đối với hộ kinh doanh

Thuế và cuộc sống 27-8-2023

27/8/2023

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường các giải pháp ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp
– Thông tin chính sách thuế mới

Thuế và cuộc sống 30-7-2023

30/7/2023

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Thu nội địa giữ nhịp tăng trưởng khá
– Tiếp tục triển khai các chính sách giảm thuế – Đòn bẩy kích cầu tiêu dùng

Thuế và cuộc sống 25-6-2023

25/6/2023

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường quản lý thuế đối với xây dựng nhà ở tư nhân
– Chống thất thu thuế trong lĩnh vực giao thông vận tải

Thuế và cuộc sống 28-5-2023

28/5/2023

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay có phóng sự phản ánh về nội dung: “Đưa các chính sách thuế vào cuộc sống một cách kịp thời hiệu quả”