Thuế và cuộc sống

RSS

Thuế và cuộc sống 26-3-2023

26/3/2023

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Ngành Thuế tăng cường kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp
– Chỉ thị 03 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường thu ngân sách Nhà nước năm 2023
– Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19

Thuế và cuộc sống 26-2-2023

26/2/2023

Chương trình Thuế và Cuộc sống gồm những nội dung:
– Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử
– Mục Thông tin chính sách thuế

Thuế và cuộc sống 29-01-2023

29/1/2023

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Bước đột phá trong chuyển đổi số của ngành Thuế
– Thông tin chính sách Thuế mới

Thuế và cuộc sống 25-12-2022

25/12/2022

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Ngành Thuế hoàn thành toàn diện công tác thuế năm 2022
– Thông tin chính sách Thuế mới

Thuế và cuộc sống 27-11-2022

27/11/2022

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Chương trình “Hóa đơn may mắn”, khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua sắm
– Nghị định số 91 của Chính phủ với nhiều quy định mới về quản lý thuế