Thuế và cuộc sống 24-9-2023

Cập nhật 24/9/2023, 18:09:44

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Nhiều tiện ích khi triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
– Nâng cao hiệu quả chính sách thuế đối với hộ kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 92

Trả lời