Thuế và cuộc sống 27-8-2023

Cập nhật 27/8/2023, 14:08:33

Chương trình Thuế và Cuộc sống hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường các giải pháp ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp
– Thông tin chính sách thuế mới

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 18

Trả lời