Phòng chống tham nhũng lãng phí 9-8-2023

Cập nhật 09/8/2023, 19:08:22

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Phát huy vai trò của ban Chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu
– Giải pháp chống lãng phí đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 17

Trả lời