Phòng chống tham nhũng lãng phí 11-10-2023

Cập nhật 11/10/2023, 21:10:41

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Trao đổi với ông Nguyễn Đức Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
– Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 46

Trả lời