Phòng chống tham nhũng

RSS

Phòng chống tham nhũng lãng phí 8-11-2023

09/11/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường trách nhiệm trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực
– Trao đổi với ông Đinh Văn Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai

Phòng chống tham nhũng lãng phí 11-10-2023

11/10/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Trao đổi với ông Nguyễn Đức Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
– Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Phòng chống tham nhũng lãng phí 13-9-2023

14/9/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản tránh thất thoát, lãng phí
– Lãng phí công trình nhà rông văn hóa xã Ia Chía do xuống cấp

Phòng chống tham nhũng lãng phí 9-8-2023

09/8/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Phát huy vai trò của ban Chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu
– Giải pháp chống lãng phí đất

Phòng chống tham nhũng lãng phí 12-7-2023

12/7/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Nhiều kết quả đạt được trong thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 20223
– Phỏng vấn ông Mai Quý Thọ – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai

Phòng chống tham nhũng lãng phí 14-6-2023

13/6/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay, THGL giới thiệu phóng sự: “Nâng cao nhận thức, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực”

Phòng chống tham nhũng lãng phí 10-5-2023

10/5/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Huyện Phú Thiện xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
– Thị xã Ayun Pa, nhiều công trình cần sớm đưa vào sử dụng để tránh lãng phí