Phòng chống tham nhũng

RSS

Phòng chống tham nhũng lãng phí 12-4-2023

12/4/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Huyện Phú Thiện xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
– Thị xã Ayun Pa: Nhiều công trình cần đưa vào sử dụng, tránh lãng phí

Phòng chống tham nhũng lãng phí 8-3-2023

08/3/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Ia Pa xây dựng văn hóa công vụ để phòng ngừa tham nhũng tiêu cực
– Phóng viên Đài PT-TH trao đổi với ông Đinh Văn Dũng – Bí thư huyện ủy Chư Prông về công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương

Phòng chống tham nhũng lãng phí 8-2-2023

08/2/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– “Cẩm nang” trong phòng, chống tham những, tiêu cực
– Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống tham những, tiêu cực

Phòng chống tham nhũng lãng phí 11-01-2023

11/1/2023

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực
– Lãng phí ở một điểm trường
– Những nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham những, tiêu cực trong thời gian tới

Phòng chống tham nhũng lãng phí 14-12-2022

14/12/2022

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Khởi tố 29 bị can, phong tỏa, kê biên 1700 tỷ đồng liên quan đến vụ Việt Á
– Phỏng vấn ông Nguyễn Quý Thọ – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai

Phòng chống tham nhũng lãng phí 9-11-2022

09/11/2022

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Quyết tâm thực hiện mục tiêu, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
– Kịp thời chuyển, sử dụng cơ sở vật chất ở Trường Cao đẳng nghề (cũ)