Phòng chống tham nhũng

RSS

Phòng chống tham nhũng lãng phí 12-10-2022

13/10/2022

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.
– Ghi nhận những ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại diện người dân thể hiện tinh thần đồng thuận, quyết tâm với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng.

Phòng chống tham nhũng lãng phí 14-9-2022

14/9/2022

Trong Chuyên mục Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Gia Lai: Bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ viên chức năm 2022
– Trao đổi giữa phóng viên Đài PT-TH Gia Lai với ông Nguyễn Quý Thọ – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai