Phòng chống tham nhũng lãng phí 14-6-2023

Cập nhật 13/6/2023, 18:06:10

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay, THGL giới thiệu phóng sự: “Nâng cao nhận thức, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực”

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 15

Trả lời