Phòng chống tham nhũng lãng phí 12-7-2023

Cập nhật 12/7/2023, 16:07:38

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Nhiều kết quả đạt được trong thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 20223
– Phỏng vấn ông Mai Quý Thọ – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 11

Trả lời