Phòng chống tham nhũng lãng phí 13-9-2023

Cập nhật 14/9/2023, 09:09:49

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản tránh thất thoát, lãng phí
– Lãng phí công trình nhà rông văn hóa xã Ia Chía do xuống cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 25

Trả lời