Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai – Giám sát thực hiện quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị tại thị xã Ayun Pa  

Cập nhật 15/5/2019, 14:05:14

Ngày 14-5, Đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Đinh Duy Vượt – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND thị xã Ayun Pa về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến năm 2018.

Sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, công tác quản lý, sử dụng về đất đai của thị xã Ayun Pa từng bước được tăng cường nhằm phát hiện, ngăn chặn các vi phạm về đất đai. Cơ chế chính sách về đất đai tại đô thị luôn được cập nhật để áp dụng với thực tế. Tính đến hết năm 2018, thị xã đã hoàn thiện việc đo đạc và thiết lập bản đồ địa chính của 8 xã, phường. Đã cắm 38 mốc địa giới hành chính trên tuyến địa giới hành chính của thị xã, trong đó có 1 mốc cấp huyện và 37 mốc cấp xã. Quá trình lập quy hoạch được UBND thị xã tổ chức chặt chẽ từ khâu xin chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ, lấy ý kiến tổ chức, cá nhân cộng đồng dân cư và xin ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên ngành theo luật định. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát yêu cầu UBND thị xã Ayun Pa làm rõ một số vấn đề như: Sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị có đồng bộ hay không; đánh giá tác động môi trường và thông tin minh bạch của các dự án; vấn đề xử lý nước thải tại các khu đô thị; xác định rõ tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện tốt những quy hoạch; vấn đề cấp phép cho các hộ xây dựng nhà nuôi yến phải có quy hoạch chi tiết…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Duy Vượt – Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các kết quả thị xã Ayun Pa đạt được, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của thị xã về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đô thị. Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị thị xã trong quá phát triển đô thị cần bám sát, tuân thủ nghiêm quy hoạch chung và chi tiết đã được phê duyệt; cần thực hiện đồng bộ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương; chú trọng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; sớm có định hướng quy hoạch cụ thể cho các cơ sở nuôi chim yến theo đúng quy định của pháp luật.

 Xuân Huy


Lượt xem: 14

Trả lời