Vai trò lãnh đạo ở một chi bộ kiểu mẫu

Cập nhật 19/8/2019, 09:08:13

Năm 2014, Chi bộ thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu làm điểm nhằm thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trên địa bàn. Sau gần 5 năm đi vào hoạt động, vai trò của tổ chức đảng ở khu dân cư này đã được phát huy và có nhiều chuyển biến rõ nét, xứng đáng là “kiểu mẫu” ngay tại khu dân cư.

Chi bộ thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông hiện có 41 đảng viên. Với số lượng đảng viên khá đông, định cư tại 6 xóm, khu dân cư, việc sinh hoạt đảng được chia thành 4 tổ đảng, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 98%. Nhiều đảng viên tuổi cao, đã được miễn sinh hoạt vẫn tích cực tham gia để có ý kiến góp ý, xây dựng chi bộ. Khi được lựa chọn làm điểm mô hình kiểu mẫu, Chi bộ đã thông qua các tiêu chí cụ thể đến từng đảng viên nắm bắt để có trách nhiệm nỗ lực trong các nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ của cấp trên hàng tháng chi bộ phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Thông qua đó, hiệu quả, năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng từng bước được nâng cao.

Ông Đồng Mạnh Hùng – Bí thư Chi bộ Hợp Hòa, Ia Drăng, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Chi bộ chúng tôi họp đúng quy định và xây dựng Nghị quyết hàng tháng. Ở mỗi kì họp đều có đánh giá rất cụ thể và triển khai những chủ trương, các giải pháp để khắc phục tồn tại. Đảng viên ý kiến dân chủ, thẳng thắn để xây dựng chi bộ. Chính cách làm này mà đảng viên nào cũng cố gắng, nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò gương mẫu của mình”.

Xác định là đơn vị “kiểu mẫu”, không chỉ sinh hoạt đúng với hướng dẫn số 12- HD Ban Tổ chức TW, phần lớn thời gian sinh hoạt của chi bộ đều tập trung vào chuyên đề cụ thể là các vấn đề kinh tế- dư luận xã hội, tình hình an ninh trật tự, và các vấn đề dân sinh tại khu dân cư…Từng đảng viên trong chi bộ đều nhận thức sâu sắc vai trò tiên phong của mình, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương. Chính nhờ có sự tiên phong của đội ngũ đảng viên, đã thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện. Từ mô hình “Chi bộ kiểu mẫu”, Chi bộ đang tập trung xây dựng xóm kiểu mẫu, lấy xóm 1, xóm 6 làm điểm và chi hội đoàn thể kiểu mẫu, lấy chi hội CCB làm điểm.

Ông Nguyễn Đình Hưởng, Chi bộ Hợp Hòa, Ia Drăng, Chư Prông, Gia Lai  cho biết: “Xác định chi bộ là kiểu mẫu thì mỗi đảng viên chúng tôi đều nhận thấy mình phải hết sức gương mẫu trong mọi nhiệm vụ, có trách nhiệm để thúc đẩy các phong trào thi đua. Đặc biệt đối với mỗi nhiệm vụ mà Chi bộ phân công. Bản thân mình có gương mẫu tại khu dân cư thì mọi người mới nhìn vào đó mà chấp hành đúng các chủ trương, đường lối của Đảng”.

Ông Phan Tấn Phong – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông, Gia Lai đánh giá: “Đối với mô hình chi bộ kiểu mẫu, tỉnh không còn mở rộng mô hình này nữa. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá đây là một trong những cách thức để nâng cao chất lượng các chi bộ đảng tại cơ sở. Ở những chi bộ như thôn Hợp Hòa, nhờ xây dựng thành công mô hình này mà đơn vị này luôn là chi bộ điểm để các chi bộ khác làm theo”.

Thôn Hợp Hòa hôm nay đã trở thành một trong số ít khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn xã Ia Drăng. Kết quả này có được chính là nhờ vai trò lãnh đạo chủ chốt của tổ chức đảng tại khu dân cư. Trong thôn hiện có 434 hộ dân, gần 1800 khẩu, hầu hết đều có thu nhập ổn định từ các loại cây trồng là thế mạnh của địa phương như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái. Tỷ lệ hộ dân có mức sống khá, giàu đạt 60%, toàn thôn chỉ còn 3 hộ nghèo thuộc diện neo đơn, không còn khả năng lao động. Năm 2018, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ 15 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Minh Lý, Viễn Khánh


Lượt xem: 16

Trả lời