Tuyên truyền công tác phòng chống ma túy tại xã Ia Der, huyện Ia Grai

Cập nhật 10/11/2022, 09:11:57

Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy thuộc Bộ Công an cũng vừa phối hợp với Công an huyện Ia Grai tổ chức buổi tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy tại xã Ia Der, huyện Ia Grai với sự tham gia của gần 200 người dân trên địa bàn xã là những người có uy tín, đoàn viên, thanh niên và học sinh.

Với nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, buổi tuyên truyền đã giúp chuyển tải đến người dân các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy.

Thông qua buổi tuyên truyền, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã kêu gọi nhân dân trên địa bàn, nhất là thanh thiếu niên, học sinh nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, không tham gia các tệ nạn ma túy; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

  CTV Phương Lộc (Huyện Ia Grai)


Lượt xem: 4

Trả lời