Tọa đàm về “Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”

Cập nhật 14/3/2023, 10:03:44

Sáng 14/3, tại TP. Pleiku, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức toạ đàm về chủ đề “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh Tây nguyên dự toạ đàm.

Đề án “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới” được xem là khâu đột phá của Trung ương Hội. Vì vậy, đánh giá thực tiễn công tác Hội, thảo luận tìm giải pháp xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng.

Buổi tọa đàm diễn ra nghiêm túc, chất lượng, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội, nhất là gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng lòng tin của CCB vào Đảng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân và đoàn kết quốc tế…, góp phần làm rõ lý luận và thực tiễn, nhằm xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.

Minh Thanh – Ksor Tuối


Lượt xem: 9

Trả lời