Sử dụng mã QRCode để quản lý thông tin di chuyển trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật 05/3/2021, 09:03:05

 Hiện nay, ứng dụng khai báo y tế tự nguyện Ncovi (gọi tắt là Ncovi), ứng dụng khai báo y tế bắt buộc “Vietnam Health Declaration”, trang Web: tokhaiyte.vn đã bổ sung thêm chức năng cho phép tạo mã Qrcode tại các địa điểm kiểm soát dịch bệnh để giúp kiểm soát thông tin di chuyển, ra vào thuộc khu vực quản lý.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế; nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đọa các điểm cần kiểm soát dịch bệnh như: Sân bay, bến xe, cac chốt ra/vào, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trường học, cơ sở y tế, siêu thị, nhà hàng, phương tiện vận tải hành khách công cộng… triển khai việc đăng ký và nhận mã QRcode của ứng dụng Ncovi, Vietnam Health Declaration hoặc trên Website https://tokhaiyte.vn  để phục vụ việc kiểm soát lịch sử người vào/ra và lịch trình đi chuyển của người dân. Sau khi hoàn tất việc đăng ký chức năng “Đăng ký điểm kiểm dịch” nói trên, thực hiện việc in, dán mã Qrcode tại điểm kiểm soát của mình; hướng dẫn khách khi đi, đến các điểm kiểm soát này sử dụng các chắc năng quét mã Qrcode trên các ứng dụng Bluezone; Ncovi và , Vietnam Health Declaration để khai báo. Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng “Đăng ký điểm kiểm dịch” được đăng tải tại đại chỉ: https://check.ncovi.vn; https://tokhaiyte.vn hoặc theo hướng dẫn của Sở thông tin và Truyền thông để quản lý thông tin di chuyển tại các điểm kiểm soát phòng chống dịch bệnh để phóng chống dịch bệnh Covid-19./.

BT: Lê Thư


Lượt xem: 18

Trả lời