Kông Chro tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở khu vực nông thôn

Cập nhật 12/8/2020, 08:08:06

Thời gian qua, huyện Kông Chro đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn và tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân để đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Kông Chro đã huy động, lồng ghép được trên 1.280 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, ngoài chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân thì địa phương đã bố trí gần 64% tổng nguồn vốn để đầu tư hạ tầng cơ sở cho các xã. Đặc biệt, từ khi được phân cấp làm chủ đầu tư, các xã đã chủ động hơn trong việc triển khai các hạng mục sát với nhu cầu thực tiễn ở địa phương và của người dân.

Ông Vũ Cao Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Ya Ma, huyện Kông Chro cho biết: “Từ khi được phân cấp về cho xã làm chủ đầu tư thì xã chúng tôi đã tập trung đầu tư vào các hạng mục quan trọng như trường học, trạm y tế, đường giao thông và đến nay các công trình đã hoàn thành và đạt tiêu chí nông thôn mới. Mục đích của các công trình này thì chúng tôi đã xác định rõ, như về giao thông thì phục vụ cho bà con vận chuyển nông sản, đi lại, giao thương cho phát triển; còn trường học thì tạo điều kiện cho con em đến trường và đảm bảo các vấn đề về an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội sau này”.

Hiện nay các hạ tầng cơ sở thiết yếu trên địa bàn huyện Kông Chro đã cơ bản hoàn thiện. Trong đó, 9 xã đã hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông; 5 xã hoàn thành tiêu chí về trường học, 7 xã hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và 13/13 xã hoàn thành tiêu chí về thủy lợi. Chính việc đầu tư các công trình theo thứ tự ưu tiên phục vụ việc phát triển kinh tế – xã hội, sát thực với nhu cầu trong sản xuất, sinh hoạt mà đã nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân.

Anh Đinh Văn Quốc, Làng Đak Hvây, xã Đak Tpang, huyện Kông Chro bày tỏ: “Cảm ơn Nhà nước đã quan tâm đầu tư làm đường cho bà con làng Đak Hvây; bà con rất phấn khởi và cũng thống nhất hiến đất làm đường ra khu sản xuất để chở bắp, chở mỳ cho nó thuận lợi”.

Dù đã có nhiều thay đổi từ kết cấu hạ tầng cơ sở đến đời sống của người dân song huyện Kông Chro vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới. Do đó, hiện nay, huyện đang tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện các hạ tầng cơ sở để sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết: “Để tiếp tục nâng cao đời sống hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi yêu cầu từng xã xây dựng lộ trình đăng ký với huyện là đến khi nào, đến năm nào sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới thì sẽ củng cố, rà soát lại các nguồn vốn để mà ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu để nâng cao đời sống cho bà con; và chúng tôi tiếp tục phân cấp về cho các xã và tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân cùng tham gia đóng góp trong xây dựng hoàn thiện hạ tầng ở các xã”.

Dù còn nhiều khó khăn song chính việc tập trung đầu tư hoàn thiện các hạ tầng cơ sở thiết yếu sẽ góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Đây là nền tảng vững chắc để huyện Kông Chro đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới./.

Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 22

Trả lời