Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Chư Păh

Cập nhật 23/4/2019, 12:04:25

Trong 2 ngày 22 và 23/4, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai  tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Chư Păh.

Đoàn  kiểm tra công tác cải cách hành chính thông qua văn bản báo cáo liên quan đến một số nội dung như: chuyển mục đích đăng ký sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền; kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp phép về xây dựng nhà ở trên địa bàn; đăng ký kinh doanh hộ gia đình tại Chư Păh…. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn tiến hành kiểm tra thực tế đột xuất công tác cải cách hành chính tại xã Ia Ka và thị trấn Phú Hòa. Thông qua việc kiểm tra công tác cải cách hành chính đã kịp thời tháo gỡ khó khăn; đánh giá thực trạng tình hình công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Chư Păh; thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá xếp hạng chỉ số Cải cách hành chính năm 2019.

 CTV Diễm Ly (Huyện Chư Păh)


Lượt xem: 20

Trả lời