Kbang tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội

Cập nhật 06/12/2018, 15:12:40

Triển khai xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Kbang đã tập trung ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2016 – 2018, từ nguồn vốn phân bổ của Trung ương, tỉnh, ngân sách huyện và vận động nhân dân đóng góp với số tiền hơn 300 tỷ đồng, huyện Kbang đã tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và thiết yếu sinh hoạt phục vụ đời sống người dân. Cụ thể: đã làm được 65 km đường giao thông các loại; trong đó có trên 35 km là đường bê tông xi măng trụ xã và nội thôn, làng. Xây mới 2 Trạm y tế xã, 22 phòng học và phòng chức năng; sửa chữa 2 công trình thủy lợi, làm mới 2,1 km kênh mương nội đồng; chỉnh trang, sửa chữa và xây mới 5 nhà văn hóa xã và các thôn, làng; đầu tư nâng cấp 5 hệ thống nước tự chảy và nâng cấp một số tuyến đường điện. Từ đó, cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn của huyện Kbang ngày càng được hoàn thiện, tạo thuận lợi trong sản xuất, giao thương hàng hóa và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân./.

 Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 21

Trả lời