Gia Lai tuyển dụng 191 công chức năm 2018

Cập nhật 25/9/2018, 14:09:51

 Nhằm tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, ngày 20/9/2018, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018.

Theo đó, tổng số nhu cầu cần tuyển dụng năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 191 chỉ tiêu. Ngoài các chỉ tiêu nêu trên, UBND tỉnh không thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng với bất cứ lý do nào. Đối tượng dự tuyển là những người có nguyện vọng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển theo quy định tại Điều 37 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Về môn thi gồm: Môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn Ngoại ngữ Tiếng Anh, môn Tin học văn phòng./.

Thiên Thanh


Lượt xem: 56

Trả lời