Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các sở về tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 17/5/2018, 08:05:00

Sáng ngày 16/5,  Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở LĐ,TB&XH về giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)- Giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh từ tháng 1/2016 đến nay.

Thời gian qua, hệ thống các cơ sở GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, thống nhất. Toàn tỉnh hiện có 250 cơ sở hoạt động GDTX do Sở GD&ĐT quản lý, 27 cơ sở GDNN do Sở LĐ,TB&XH quản lý. Thực hiện theo Thông tư 39- Thông tư liên tịch của Bộ LĐ,TB&XH và Bộ GD&ĐT, toàn tỉnh đã sáp nhập, kiện toàn thành 16 Trung tâm GDNN-GDTX, đến nay, đã hoạt động thuận lợi, ổn định hơn. Trong 2 năm 2016-2017, các Trung tâm đã tuyển sinh và đào tạo trên 5.000 lao động. Đồng thời, hàng năm, đã mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hàng trăm học viên, trong đó có cán bộ nguồn cấp xã.

Tuy nhiên, trên thực tế sau khi sáp nhập, các Trung tâm GDNN-GDTX vẫn còn nhiều vướng mắc trong xây dựng quy chế hoạt động. Cơ sở chính sách phân luồng chưa đầy đủ, giáo dục nghề nghiệp chưa thu hút nhiều người học do cơ sở vật chất, chương trình đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Chế độ, chính sách cho giáo viên, học viên hệ GDTX vẫn còn nhiều bất cập. Hiện vẫn có nhiều trung tâm hoạt động chưa thực sự hiệu quả và không có nguồn tuyển ổn định hàng năm… Trên cơ sở trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã ghi nhận nhiều đề xuất, kiến nghị chính đáng của các đơn vị để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét và có giải pháp khắc phục kịp thời./.

Ngô Thanh, Xuân Huy


Lượt xem: 14

Trả lời