Chư Păh đẩy mạnh cải cách hành chính

Cập nhật 28/6/2022, 10:06:23

Thời gian qua, huyện Chư Păh đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thực hiện công tác cải cách hành chính, huyện Chư Păh đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Trong đó, huyện đã sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc.

Ông Rơ Châm Laoh – Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Trong thời gian qua, về cơ sở hạ tầng huyện đã đầu tư rất nhiều, thứ nhất có phòng, có bộ phận cải cách hành chính, bộ phận tiếp nhận trả kết quả. Trong bộ phận tiếp nhận, trả kết quả có cán bộ tư pháp, địa chính, văn phòng thì nói chung họ được đào tạo bài bản về trình độ đào tạo chuyên môn. Qua quá trình tiếp nhận và cải cách hành chính trong thời gian qua nói chung UBND xã luôn tạo thông thoáng, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân”.

Thời gian qua, huyện Chư Pah đã luôn quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, đồng bộ hiện đại bộ phận một cửa từ cấp huyện đến cấp xã, lắp đặt các thiết bị: camera giám sát, máy tính, máy in, mạng lan…. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết theo quy định hiện hành để các tổ chức, cá nhân thuận tiện nghiên cứu.…Nhờ vậy, hàng ngày cán bộ nhân viên làm việc tại bộ phận một cửa có thể tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết cho hàng chục lượt người dân đến giao dịch làm thủ tục hồ sơ.

Anh Rơ Châm Hrúi – Làng Rồih, xã Ia Phí, huyện Chư Păh nói: “Bộ phận một cửa họ tiếp nhận hồ sơ mình, ghi nhận trong quá trình họ làm mình thấy rất là tốt. Họ luôn nhiệt tình, dặn dò và trả hồ sơ đảm bảo đúng thời gan và quy trình”.

Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức các đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã tổ chức kiểm tra các công tác cải cách hành chính tại 8 đơn vị hành chính cấp xã và 5 phòng ban chuyên môn trên địa bàn.

Ông Biện Văn Hảo – Phó phòng Nội vụ huyện Chư Păh cũng cho biết: “Phòng Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền, đồng thời ban hành rất nhiều văn bản để đảm bảo công tác cải cách hành chính theo quy định cũng như theo tình hình thực tế địa phương. Trong đó Phòng Nội vụ đã tham mưu tập trung các giải pháp. Sau khi có kết quả đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh, phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện đã tổ chức họp, đánh giá, rút kinh nghiệm. Đồng thời nghiêm khắc, phê bình các tổ chức, cá nhân còn để tồn tại, hạn chế. Qua đó, các phòng ban đơn vị đã nâng cao trách nhiệm, cũng như quán triệt đến cán bộ, công chức”.

Thời gian tới, huyện Chư Păh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính. Qua đó phấn đấu hướng tới một nền hành chính hiện đại, công khai minh bạch góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)

 


Lượt xem: 46

1 thought on “Chư Păh đẩy mạnh cải cách hành chính”

Trả lời