Các tầng lớp Nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng có nhiều quyết sách quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Cập nhật 27/11/2020, 14:11:37

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Vui mừng trước những đổi thay trong đời sống hằng ngày, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai kỳ vọng Đảng ta sẽ tiếp tục giành những sự quan tâm với những chủ trương, quyết sách phù hợp với từng địa bàn để giúp người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Ông Trương Chí Hiếu, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện: Trong bối cảnh đất nước trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng là đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận. Và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nói chung là rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; và kỳ vọng qua Đại hội XIII này thì Đảng sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách đúng và phù hợp để lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển đi lên; đồng thời tiếp tục có những chủ trương, quyết sách quan tâm đến vùng Tây Nguyên để ngày càng nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Chị Lê Thị Nhiệm, Phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa: Hướng tới Đại hội XIII của Đảng thì tuổi trẻ chúng tôi rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng Đại hội tới sẽ có những chủ trương, chính sách quan tâm hơn nữa đến chính sách thanh niên; có những chủ trương, chính sách để giúp cho thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế; quan tâm bồi dưỡng cho thế hệ thanh niên về năng lực, phẩm chất và trí tuệ để góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh hơn.

Ông Chu Sỹ Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Ia Mlah, huyện Krông Pa: Đối với huyện Krông Pa điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt thì cũng mong Đại hội tới, Đảng sẽ có những quyết sách phù hợp với vùng Krông Pa nói riêng và Gia Lai nói chung để nâng cao đời sống cho người dân; đặc biệt vùng Krông Pa chúng tôi mong muốn có được những cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa bàn của huyện; cũng mong sẽ có thêm những nhà máy chế biến nông sản với những sản phẩm chủ lực của người dân trên địa bàn làm ra và thu hút được lao động tại địa bàn./.

Đức Hải, R’Piên, Huy Toàn


Lượt xem: 46

Trả lời