Xã Cư An đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật 17/5/2022, 18:05:38

Đảng bộ xã Cư An, huyện Đak Pơ có 10 chi bộ trực thuộc với 159 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ xã tập trung đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống bằng nhiều kế hoạch, hoạt động cụ thể, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đak Pơ có 362 hộ dân. Chi bộ thôn có 15 đảng viên. Hằng tháng, trong buổi sinh hoạt định kỳ, Chi ủy, Chi bộ đã quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã đến từng đảng viên và quần chúng Nhân dân. Nhờ đó mà các nội dung của nghị quyết đã dần dần lan tỏa và được người dân hưởng ứng thực hiện. Trong đó, các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường được người dân quan tâm.

Bà Lưu Thị Phượng, Bí thư chi bộ thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết: “Sau khi chi bộ họp đã thống nhất cao về nghị quyết chi bộ, sau đó chúng tôi triển khai đến mặt trận đoàn thể của thôn; sau đó tuyên truyền đến nhân dân để thực hiện tốt. Về thực hiện vấn đề này thì có nhiều nội dung thứ nhất là vấn đề môi trường, phân công cho các đồng chí mặt trận đoàn thể lập danh sách cho nhân dân đăng ký với công trình đô thị thu gom rác thải, thứ 2 là vấn đề kinh tế, tuyên truyền nhân dân  tiết kiệm nguồn nước cho đảm bảo sản xuất vụ hè thu. Thứ 3 là về văn hóa xã hội chúng tôi luôn quan tâm đến chăm sóc sức khỏe con người”.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu mà Đảng bộ xã Cư An đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư An đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng và ban hành chương trình hành động, đồng thời phân công nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong BCH đảng bộ xã phụ trách từng lĩnh vực. Trong đó 5 chương trình trọng tâm được Đảng bộ xã chú trọng là nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự, phát động phong trào tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã; Tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đặc biệt là đảng bộ lãnh đạo, định hướng xây dựng cánh đồng na, cây ăn trái các loại và đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

 Gia đình Ông Nguyễn Thanh Đinh, thôn An Định là một trong những điển hình về phát triển cây ăn trái của xã Cư An. Ông có 20 ha đất trước đây chủ yếu trồng mía nhưng hiệu quả mang lại không cao. Sau khi đi tham quan các mô hình trồng na ở tỉnh Đồng Nai, ông quyết định chuyển đổi 1 ha đất trồng mía để trồng cây na dai. Sau 2 năm trồng và chăm sóc, diện tích na dai của gia đình ông đã cho thu hoạch.

Ông Nguyễn Thanh Đinh, thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Nghĩ thấy trong việc mình làm nó có hiệu quả lấy ngắn nuôi dài, không phải riêng1 mặt mà mình kết hợp nhiều lợi ích, có nghĩa là cây mía và cây na, cây ăn quả thì nó sẽ lâu dài. Đồng thời làm thứ nhất là để hưởng ứng phong trào, thứ nhì là lợi ích kinh tế gia đình nên thấy nó hợp lý nên theo đuổi làm”.

Để đưa nghị quyết của Đảng bộ xã đi vào cuộc sống, xã Cư An tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; thường xuyên nắm bắt tình hình người dân, hoạt động của các hội, đoàn thể, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền; phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ông Trần Quốc Khoa, Phó bí thư Đảng bộ xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết: “Sau khi tổ chức đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ xã thì Đảng ủy ban hành ra 5 nghị quyết chuyên đề  và chương tình hành động để thực hiện nghị quyết đại hội. Và trong quá trình như thế thì chỉ đạo ủy ban với mặt trận các tổ chức đoàn thể cũng tổ chức xay dựng các kế hoạch chương trình tổ chức thực hiện và tuyên truyền trong nhân dân thực hiện vấn đề này. Việc triển khai thì đã triển khai đến các chi bộ để nâng cao công tác tuyên truyền triển khai nghị quyết rộng trong nhân dân”.

Với sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, Đảng bộ xã Cư An tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần xây dựng xã Cư An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lan Anh- Văn Dũng (CTV Đak Pơ)


Lượt xem: 18

Trả lời