Phú Thiện – Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2018

Cập nhật 12/10/2018, 15:10:57

 Huyện ủy Phú Thiện vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; đồng thời,quán triệt triển khai một số văn bản liên quan đến công tác kiểm tra giám sát của Đảng.

9 tháng đầu năm 2018, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; qua đó phát hiện 07 trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó, thi hành kỷ luật 05 trường hợp.  UBKT Huyện ủy tổ chức kiểm tra 21 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, thi hành kỷ luật 15 trường hợp và chưa phát hiện tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo đảng viên, việc giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lí và tổ chức đảng cấp dưới, việc kiểm tra tài chính đảng, đảng phí được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định.v.v..

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát 3 tháng cuối năm 2018. Trong đó, yêu cầu UBKT các cấp tiếp tục tăng cường, nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cấp ủy giao, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; tăng cường công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra giám sát theo kế hoạch năm 2018 của UBKT Huyện ủy đã đề ra; thực hiện xử lý kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đúng nguyên tắc, thủ tục, góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của UBKT từ huyện đến cơ sở ./.

Thanh Tâm – Cao Dũng


Lượt xem: 11

Trả lời