Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Ánh Hồng

Cập nhật 26/8/2022, 16:08:46

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Pleiku vừa công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Ánh Hồng.

Tại buổi lễ, LĐLĐ TP. Pleiku đã công bố, trao Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn và Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Ánh Hồng gồm 13 đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, có trách nhiệm phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Công đoàn, chuẩn bị và tổ chức Đại hội trong vòng 12 tháng kể từ ngày được thành lập.Công đoàn cơ sở được thành lập nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

CTV Bá Bính


Lượt xem: 2

Trả lời