Huyện Chư Prông huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022.

Cập nhật 31/7/2022, 08:07:42

Huyện Chư Prông vừa phối hợp với phòng PC07 công an tỉnh Gia Lai tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 400 học viên là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Tại lớp huấn luyện các báo cáo viên của phòng PC07 phổ biến các nội dung cơ bản về Luật phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, các học viên đã được huấn luyện nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ và thực hành các tình huống cơ bản trong hoạt động phòng cháy chữa cháy…Thông qua lớp huấn luyện nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng cháy chữa cháy, xử lý kịp thời các trường hợp cháy nổ xảy ra, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

CTV Rơ Lan Viện


Lượt xem: 3

Trả lời