Họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật 13/1/2021, 17:01:43

Thực hiện Thông báo số 238 ngày 23/12/2020 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 02/02/2021” tại Thủ đô Hà Nội, chiều nay, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự Đại hội XIII của Đảng họp thống nhất một số nội dung. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đồng chí, trong đó 01 đại biểu Trung ương phân công tham gia cùng Đoàn, 01 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên làm Trưởng Đoàn. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quy chế làm việc, Dự thảo Quy chế bầu cử và Dự thảo Chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng. Các đại biểu thống nhất cao với bố cục, nội dung các văn bản trên, được Trung ương chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng. Cuộc họp cũng đã thống nhất một số nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị tham dự Đại hội XIII của Đảng đảm bảo các quy định của Trung ương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh, các đại biểu trong Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nghiêm túc chấp hành các quy định của Trung ương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ để góp phần thành công của Đại hội. Các đại biểu sắp xếp công việc hợp lý, khoa học tại cơ quan, đơn vị mình trong thời gian dự Đại hội để đảm bảo liên tục, hiệu quả./.

Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 13

Trả lời