Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến về khoa học và công nghệ

Cập nhật 12/7/2018, 14:07:09

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kbang tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0), đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, chuyển giao kết quả đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cho địa phương.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được phổ biến 3 chuyên đề chính đó là: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0); hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai; và hướng dẫn đăng  ký và bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng hóa. Những nội dung tại Hội nghị tập huấn sẽ giúp các đại biểu có cái nhìn đầy đủ, đa chiều về cuộc cách mạng 4.0 và tầm quan trọng của phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nền kinh tế trên địa bàn ngày càng phát triển./.

Thúy Điểm


Lượt xem: 22

Trả lời