Đến năm 2025 tăng trưởng giá trị bình quân ngành chăn nuôi đạt 10,17%

Cập nhật 22/7/2018, 08:07:08

Theo kế hoạch đề ra từ nay đến năm 2025, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện phát huy tối đa các lợi thế phát triển chăn nuôi gia súc trang trại, chuyển đổi từ chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ sang sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp trên cơ sở có quy hoạch vùng chăn nuôi trang trại.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đến  năm 2025 tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của ngành chăn nuôi đạt 10,17%/năm, chiếm 20% trong cơ cấu ngành nông nghiệp theo giá hiện hành. Sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 217 ngàn tấn, đồng thời tăng quy mô, tỷ trọng chăn nuôi trang trại và công nghiệp đạt 40%.  Để làm được điều này, địa phương định hướng việc phát triển chăn nuôi gia súc phải gắn kết chặt chẽ và đồng bộ từ khâu chăn nuôi, giết mổ, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, thú y, quy trình nuôi dưỡng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng sẽ tạo môi trường thuận lợi cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững với những cơ chế chính sách phù hợp để xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc tập trung gắn với các biện pháp bảo vệ môi trường./.

Lệ Xuân, Minh Trung

 


Lượt xem: 19

Trả lời