Đak Pơ chuẩn bị tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Cập nhật 13/8/2022, 14:08:10

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 ở huyện Đak Pơ dự kiến hoàn thành trước tháng 9/2022. Tính đến thời điểm này, các cấp ủy Đảng trong huyện đang tập trung các điều kiện để đại hội được tổ chức đúng quy định, đảm bảo tiến độ, trong đó, công tác nhân sự được chú trọng.

Đại hội Chi bộ thôn An Sơn, trực thuộc Đảng ủy xã Cư An thành công tốt đẹp với 100% nhân sự được phê duyệt đã trúng cử. Đồng chí trưởng thôn được bầu giữ chức bí thư chi bộ với tỷ lệ phiếu nhất trí  cao. Căn cứ vào kế hoạch của Huyện ủy Đak Pơ, Đảng ủy xã Cư An đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ dự kiến hoàn thành vào ngày 21/8. Về công tác nhân sự đã được các chi bộ thực hiện quy trình ba bước: chi ủy dự kiến nhân sự; tổ chức họp chi bộ mở rộng để lấy phiếu tín nhiệm; họp chi bộ quyết định nhân sự chi ủy.

Ông Trần Quốc Khoa, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Cư An, huyện Đak Pơ cho biết: “ “Ban thường vụ cũng đã dành thời gian duyệt nội dung và nhân sự liên quan tới các chi bộ để chuẩn bị cho đại hội đạt kết quả tốt nhất. Và liên quan đến vấn đề này thì đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ phải tập trung thực hiện trong công tác tổ chức đại hội chậm nhất hoàn thành trước ngày 21/8 là hoàn thành hết các chi bộ”.

Với Đảng bộ xã Yang Bắc hiện có 13 chi bộ trực thuộc, với 188 đảng viên, công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ đã được Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai thực hiện. Đảng ủy xã giao cho các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách chi bộ nắm tình hình, hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội; trong đó đặc biệt chú trọng về nhân sự nhiệm kỳ mới. Việc lựa chọn nhân sự để bầu chi ủy sẽ được Đảng ủy xã xem xét kỹ, nhằm lựa chọn được đội ngũ có ý thức trách nhiệm tiếp tục gánh vác việc làng, việc của người dân trong nhiệm kỳ mới.

Ông Võ Viết Nghĩa, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết:  “Đảng ủy cũng đã có kế hoạch hoàn thành đại hội trong tháng 8 năm 2022. Bên cạnh đó để chuẩn bị cho công tác nhân sự đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ mới, trong tình hình mới thì đại hội lần này có những điểm mới là lựa chọn những nhân tố con người được trẻ hóa có kiến thức đảm đương được những nhiệm vụ sắp đến”

Ông Cao Nhật Lam, UVBTV, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Đak Pơ cho biết: “ “Nhìn chung các chi bộ đã thực hiện quy trình nhân sự đảm bảo, chương trình nội dung diễn biến đại hội điểm là bám sát các quy định của điều lệ đảng, các hướng dẫn của ban tổ chức huyện ủy của cấp trên. Về ý nghĩa của nhất thể hóa chức danh bí thư và trưởng thôn thì tôi có thể nhận thức và khẳng định rằng thứ nhất tạo được sự đồng thuận xuyên suốt, kịp thời trong triển khai những chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với quần chúng nhân dân”.

Hiện nay đảng bộ huyện Đak Pơ có 1.776 đảng viên đang sinh hoạt ở 37 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó có 10 đảng bộ cơ sở, 98 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 49 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; có 32 /49 trưởng thôn là đảng viên; 07/49 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Theo kế hoạch, đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 huyện Đak Pơ nhấn mạnh nhiệm vụ bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố. Cụ thể: phấn đấu có hơn 60% bí thư kiêm trưởng thôn; 90% trưởng thôn là đảng viên. Trên tinh thần đó, ban tổ chức huyện ủy đã khảo sát thực trạng, ban hành hướng dẫn cho đảng ủy cơ sở chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở.

         Tuyết Mai – Văn Vấn ( CTV Đak Pơ)


Lượt xem: 21

Trả lời