Cụm Công nghiệp Diên Phú hiện có 23 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Cập nhật 05/9/2021, 10:09:56

Cụm Công nghiệp Diên Phú (TP. Pleiku) hiện có 33 nhà đầu tư, trong đó 23 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của các dự án đầu tư tại Cụm Công nghiệp đạt gần 58 tỷ đồng. Đa phần các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, nhưng việc duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh rất đều, không để đứt gãy trong sản xuất nhằm thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho khoảng 400-500 lao động tại đây. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4, sau khi bùng phát đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong Cụm cũng gặp không ít khó khăn. Mặc dù vẫn hoạt động bình thường, song mức độ sản xuất cũng mang tính cầm chừng, không bằng trước đây. Hiện khó khăn nhất của các doanh nghiệp là nguồn nguyên liệu đầu vào, do khâu vận chuyển hàng từ các vùng dịch về không thuận lợi. Cùng với đó, đơn hàng của các doanh nghiệp xuất đi cũng chậm hơn nên dẫn đến việc trễ hợp đồng ký kết với đối tác, dòng tiền quay vòng chậm, ảnh hưởng đến nguồn thu của doanh nghiệp./.

  Lê Thư, Duy Linh


Lượt xem: 7

Trả lời