Chư Pah triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2018

Cập nhật 22/3/2018, 14:03:20

Sáng 21/3, huyện Chư Pah đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, huyện Chư Pah đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền được chú trọng cả về nội dung lẫn hình thức, từng bước có trọng tâm, trọng điểm. Công tác nắm và dự báo về tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng kịp thời, chính xác. Nhờ đó, ngành chức năng đã  phát hiện 38 vụ phạm pháp hình sự; 26 vụ vi phạm về quản lý rừng, tài nguyên môi trường và khai thác khoáng sản. Dịp này, 9 tập thể và 16 cá nhân đã được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Chư Pah khen thưởng cho vì có thành tích suất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Ngọc Lan – Văn Cảnh


Lượt xem: 21

Trả lời